PTSS ofwel posttraumatische stressstoornis

ptss

Jaarlijks kampen honderden mensen met ptss en andere psychische klachten. Gelukkig is het hedendaags steeds minder een taboe of hier open en eerlijk over te praten. Echter is het noodzakelijk om de juiste ondersteuning en hulp tijdig aan te vragen. Hiermee kun je grotere problemen op lange termijn, aanzienlijk verkleinen. 

ptss

PTSS

Steeds vaker hoor je het woord ptss. Ptss is voluit geschreven posttraumatische stressstoornis. Deze stress wordt vaak veroorzaakt bij mensen die een belangrijke, ingrijpende gebeurtenis meemaken. Je kunt je dan bevinden in een stress waar je haast geen uitweg zou kunnen vinden. Verschillende symptomen komen dan bekijken. Denk bijvoorbeeld aan somberheid, agressie, depressie en nachtmerries. Veel mensen die kampen met ptss geven aan dat ze regelmatig nachtmerries zijn of het gevoel krijgen dat het lijkt alsof de gebeurtenis zich steeds afspeelt. Dit zijn natuurlijk vervelende gevoelens en zijn uiteraard niet gewenst. Echter is het lastig voor een persoon met ptss om daar een oplossing voor te verzinnen. In zulke situaties is het handig en wel belangrijk dat de juiste hulp wordt ingeschakeld. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door middel van het inschakelen van een psycholoog of een psychiater. Deze kunnen door middel van de geschikte therapie een behandeling uitvoeren. Een van de bekendste therapie is de EMDR therapie. Dit is een voorbeeld van de mogelijke therapie die de psycholoog dan kan uitvoeren tijdens de behandeling. Wacht niet af met de klachten en vraag altijd tijdig om advies.